Hygiënecodes, HACCP

De NVWA controleert of levensmiddelenbedrijven zich houden aan de hygiëneregels. Dat kan met een eigen voedselveiligheidsplan of met een goedgekeurde hygiënecode van de sector.

Voor een veilig productieproces van voedingsmiddelen moeten alle levensmiddelenbedrijven en diervoederbedrijven beschikken over een voedselveiligheidssysteem gebaseerd op de HACCP-systematiek. Een bedrijf kan zelf een voedselveiligheidsplan opstellen, of een goedgekeurde hygiënecode gebruiken. De NVWA controleert bij bedrijven onder andere de beschikbaarheid en naleving van een HACCP-systeem.

Bij uw branchevereniging of een gecertificeerd adviesbureau kunt u terecht met specifieke vragen over het in de handel brengen van uw product, claims bij uw product, additieven in uw product, samenstelling van het product, et cetera.

Honden in restaurants en supermarkten

Mag ik huisdieren of assistentiehonden toelaten in mijn restaurant, café of supermarkt?