Persoonlijk advies? Bel (+31) 088 - 0242 322

Disclaimer

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van Metos (hierna “de Website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Metos niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

Metos is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Metos. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Metos of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metos mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

Metos draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Metos aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metos is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Metos verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Metos aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Wat doet Metos met uw gegevens?

Metos verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de Metos nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan Metos evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij Metos verwerken wij uw gegevens uiteraard ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Metos dienstverlening en activiteiten en/of ter vergroting van ons klantenbestand. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Metos hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar marketing@metos.nl

Metos verkoopt uw gegevens niet

Metos zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). Metos zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Cookies

De Metos website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Metos maakt gebruikt van cookies op haar website om:

- de werking van haar website te verbeteren
- haar website te testen en te verbeteren door het monitoren van bezoek van webpagina’s
- de effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten

Metos gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Metos website, voor zover het niet gaat om functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten werken):

 

Cookienaam Waarvoor Houdbaarheid
Google Analytics
utma Google Analytics is een web analyse service van Google. Via deze cookies krijgt Metos inzage in haar websitebezoek (o.a. bezoekersaantallen, populaire pagina’s en interessegebieden). Met deze inzichten kan Metos haar website beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Met Google Analytics kan Metos niet achterhalen wie en/of welke pc de website heeft bezocht. Google kan dit, als aanbieder van de dienst, wel. 2 jaar
utmb Sessie of max. 30 minuten
utmc Sessie
utmz 6 maanden
Google AdWords & DoubleClick
conversion Meten van het succespercentage van de AdWords campagnes van Metos. 30 dagen

 

Remarketing

Metos maakt gebruik van remarketing tags wat betekent dat derden, Google, gerichte advertenties van Metos tonen op andere websites op basis van iemands eerdere bezoeken. Mocht u deze vorm van adverteren op andere websites willen uitschakelen, kunt u gaan naar: Beheer van advertentievoorkeuren. Of u kunt de volgende add-on voor uw browser installeren via: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Veiligheid

Metos heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Metos zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Metos kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Metos behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden en de privacy statement zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.